...
...

قدردانی رییس فدراسیون جهانی کاراته از برگزاری مسابقات ساحلی و وبینار آموزشی در ایران

  • Super User
  • Iran News
رییس فدراسیون جهانی کاراته با ارسال پیامی به فدراسیون کاراته ایران از برگزاری مسابقات ساحلی و وبینار آموزشی در کشورمان قدردانی نمود.به گزارش سایت بین المللی خانواده جهانی کاراته ، انتونیو اسپیونز در پیامی از برگزاری مسابقات ساحلی و وبینار آموزشی در ایران قدردانی نمود.